Ochrana osobních údajů

Milí návštěvníci stránek www.marketastrnadova.cz, www.vyprostovak.com  

 

a dalších stránek provozovaných Správcem osobních údajů (viz níže). Rádi bychom vás ujistili, že jakékoli osobní údaje, které nám během své návštěvy na webu nebo během naší spolupráce poskytnete, jsou u nás v naprostém bezpečí a jsou zpracovávané především za účelem plnění našich povinností směrem k vám a k tomu, abychom vám vždy mohli nabídnout jen ty nejkvalitnější služby, přesně pro vás na míru.

 

V tomto dokumentu jsou obsaženy důležité informace týkající se ochrany vámi poskytnutých osobních údajů, tj. osobních údajů poskytnutých návštěvníky uvedených webových stránek a rovněž klienty a zájemci o služby provozovatele těchto webových stránek. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají, označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které nám, jako provozovateli webů a Správci osobních údajů své osobní údaje poskytly. 

 

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH POJMŮ

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Dle zákona o ochraně osobních údajů jsme Správcem osobních údajů poskytnutých nám vámi, jako subjekty údajů. Jako Správci je nám uložena řada povinností, mimo jiné se registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“).

Správcem osobních údajů je u údajů poskytnutých v souvislosti s objednávkami prostřednictvím webového rozhraní www.marketastrnadova.cz:

 

Zdravě hravě s.r.o.

IČ:                               06105181

Sídlo:                          Okružní 177, 356 01 Březová

Zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C34594

E-mail:                                   dotazy@marketastrnadova.cz

Registrace u ÚOOÚ:  00074063

 

U objednávek z ostatních našich webů a u údajů vámi zadaných při stažení produktů zdarma je Správcem osobních údajů:

Mgr. Markéta Strnadová

IČ:                               88526925

DIČ:                             CZ8554022015

Sídlo:                          Okružní 177, 356 01 Březová

Živnostenský rejstřík: jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona je Městský úřad Sokolov

E-mail:                                   dotazy@marketastrnadova.cz

Registrace u ÚOOÚ:  00058508

Kontaktovat nás můžete na uvedeném e-mailu dotazy@marketastrnadova.cz. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovíme a vyřídíme obratem, v nejkratší možné době.

 

OSOBNÍ ÚDAJ:

Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádíme, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracováváme veškeré údaje, které vyplní návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na náš mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení. V případě „živých“ kurzů jsou to i údaje sdělené účastníky kurzů v rámci jejich konání a v souvislosti s účastí na takové akci.

 

SUBJEKT ÚDAJŮ:

Že subjektem údajů jste vy, návštěvníci webových stránek nebo naši klienti, již zaznělo výše. Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů totiž fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupujeme i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

 

INFORMACE O POUŽITÍ:

Informace o použití jsou všechny informace shromážděné na stránkách, jako jsou např. úkony učiněné na stránkách, jako jsou logy kliknutí, vaše registrační údaje nebo to, jak stránky užíváte.

 

IP ADRESA:

Při používání stránek můžeme automaticky zaznamenat vaši IP adresu (unikátní adresu, která identifikuje váš počítač na internetu), kterou automaticky rozpozná váš server.

 

COOKIES:

„Cookie“ je malý textový soubor, který může být použit ke shromažďování informací o vaší činnosti na stránkách. Například, když někdo navštíví některou ze stránek, cookie se uloží do zařízení uživatele (pokud uživatel cookies přijme) nebo se načte, pokud uživatel již dříve stránky navštívil. Cookies mohou být také použity ke sledování uživatelů na celém webu. Většinu prohlížečů si můžete nastavit tak, aby vás informovaly, když se uloží cookie nebo si můžete zvolit blokování cookies vaším prohlížečem, ale pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat personalizované funkce, které mohou využívat ostatní uživatelé, kteří stránky navštíví. Některé z cookies, které používáme, mohou být flash cookies nebo Adobe cookies. V závislosti na vašem prohlížeči nemusí dojít k automatickému smazání těchto cookies. Zkontrolujte, prosím, svůj prohlížeč a zjistěte, kde se tyto typy cookies ukládají a jak mohou být smazány. Cookies nám pomáhají neustále zdokonalovat naše služby pro vás, zejména prostřednictvím zjišťování vašich preferencí.

 

WEBOVÉ MAJÁKY (WEB BEACONS):

 Známé jako „průhledné GIFy“, „webové štěnice“ nebo „pixelové značky“. „Webové majáky“ jsou drobné grafiky s jednoznačným identifikátorem, jejichž funkce je podobná cookies, a používají se k tomu, aby nám umožnili počítat uživatele, kteří navštívili určité stránky v rámci internetových stránek, a pomohli nás stanovit účinnost propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v e-mailových zprávách ve formátu HTML, mohou webové majáky uživateli říci, zda a kdy byl e-mail otevřen. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou webové majáky neviditelně zabudovány do internetových stránek.

 

JAK JE TO S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné pro vystavení účetních a daňových dokladů. Ovšem nelze přehlédnout, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být naše služby řádně poskytnuty a produkty řádně využity a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

 

ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí našich služeb jsou zpracovávány za účelem splnění našich povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu nebo poskytnutí služby a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Není to běžně vnímaná skutečnost, nicméně i bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o našeho klienta, zasílat na subjektem sdělený mailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážíme vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje sdělujete a těší nás váš zájem o naše služby a produkty, zavazujeme se vám mailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budeme zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt.

V případě, že se rozhodnete stáhnout si z našich webových stránek některý z produktů zdarma, pak kliknutím na tlačítko pro stažení dáváte souhlas s tím, že vámi takto poskytnuté osobní údaje zařadíme do naší databáze kontaktů a můžeme vám zasílat obchodní sdělení a za tímto účelem vaše údaje zpracovávat. Obchodní sdělení se mohou týkat produktů a služeb nabízených oběma výše uvedenými Správci osobních údajů, jakož i jejich obchodních partnerů. Kliknutím na tlačítko pro stažení produktu zdarma tedy dáváte výslovně souhlas k zařazení do naší databáze kontaktů i k zasílání obchodních sdělení našich i našich obchodních partnerů. (dále viz níže „K souhlasu se zpracováním osobních údajů“).

Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když nám to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádíme, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází (a segmentace kontaktů) tak, abychom Vám zasílali informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem.

 

K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozí části („Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?“) je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste od nás koupili některý z produktů nebo jsme vám poskytli svoji službu, zjednodušeně, jste-li našimi klienty, zákazníky. Zde po vás tedy souhlas nevyžadujeme a podle zákona a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů vyžadovat ani nemáme.

Pokud v rámci registrace nebo objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas tím, že zaškrtnete políčko souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů či jinak projevíte souhlas, pak vám můžeme zaslat i zajímavé nabídky našich obchodních partnerů i z jiné oblasti než jsou námi poskytované služby a produkty.

 

JAK ZPRACOVÁVÁME A CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí Správce, případně jeho zaměstnanci nebo smluvně zavázaná třetí osoba a Správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

 

SPRÁVNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K POSKYTNUTÝM ÚDAJŮM

Jako subjekt údajů jste povinni poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu Správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravíme.

Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádíme v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat nás o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů.

Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělíme, pokud o to požádáte. Kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu.

 

UPOZORNĚNÍ K VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝM ÚDAJŮM

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, chráníme přesně tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. Vezměte ovšem, prosím, na vědomí, že pokud jakýkoli údaj, který se vás týká, napíšete na veřejně dostupné stránky, např. do chatu, stránky s referencemi, diskuze na fóru, jsou viditelné všem návštěvníkům dané stránky. Proto na takové stránky neuvádějte žádné údaje, které nechcete dát veřejně k dispozici (včetně např. svého mailového kontaktu či telefonu).